Блог Бустер

усилитель блогов

Что это?

Каталог блогов + каталог RSS + рейтинг блогов + комментарии - все это Блог Бустер.

Blog Booster увеличивает силу вашего блога, его видимость в интернет и добавляет вам новых читателей, в том числе с помощью функции Booster (в правом сайдбаре).


Студентський портал – UaStudent.com


 • Підбір інструментів для створення сучасного навчального матеріалу - 12-03-2017
  Сучасні вимоги до рівня знань майбутнього фахівця передбачає посилення орієнтацій на формування спеціальних умінь в області креативного підходу до виконуваної самостійної роботи. Тому методологія навчального процесу повинна враховувати нормативну спрямованість. Для виконання цього завдання важливим стає методологічне забезпечення процесу знань студента як майбутнього фахівця. В сучасних умовах навчання може бути використана інтерактивна модель самоосвіти, а […]

 • Характеристика глобальних трендів розвитку ринку освітніх послуг - 09-12-2016
  Реформування системи освіти в сучасних умовах передбачає суттєві зміни в практиці навчально-виховного процесу. Сучасний фахівець це не тільки широко освічена людина, але і людина,  яка вміє самостійно вдосконалювати свої знання людина. Практично, людиною повинна постійно оновлюватися навчальна парадигма, яка допомагатиме постійно оцінювати і примножувати свої знання. Це означає, що поряд з традиційними способами навчання починають […]

 • Вплив системи освіти на формування кваліфікованого фахівця ХХІ сторіччя - 09-12-2016
  Самостійна робота – це робота над собою, це серйозне зусилля з вироблення стійкої мотивації і відповідної поведінки в прагненні добровільно розвивати свої знання, вміння здатності. Це певна форма самовдосконалення. Необхідність розширення елементів самоосвіти в навчальному процесі обумовлено, перш за все тим, що в сучасному світі обсяги інформації є величезними і вони мають постійну тенденцію до […]

 • Шляхи до забезпечення стійкого рівня безпеки і справедливості для громадян - 31-10-2016
  У сучасних умовах для забезпечення соціально-економічної безпеки існує необхідність підтримки соціальної відповідальності підприємств. Діяльність всіх підприємств впливає на екологічну ситуацію і процеси, що відбуваються в суспільстві в цілому. Відсутність послідовності і систематичності в прийнятті управлінських рішень обумовлює пошук нових шляхів і організаційно-економічних інструментів досягнення соціального добробуту в суспільстві. Одним з таких способів є розвиток такого […]

 • Огляд можливостей модернізації діяльності у сфері торгівлі - 30-10-2016
  Торговельна діяльність завжди відрізнялася високим рівнем конкуренції та запеклу боротьбу за цільову аудиторію. Але, незважаючи на високий градус конкуренції, працівники цієї сфери намагаються дотримуватися певних стандартів ведення бізнесу. У торгівлі необхідно дотримуватися загальних правил ділової етики, тобто моральних норм, які є прийнятними в нашому суспільстві – чесність, прозорість, ввічливість. Етична торгівля означає, що бренд, роздрібні […]

 • Як змінюється інвестиційна діяльність в епоху економіки знань - 23-10-2016
  Серед інструментів сучасного підприємця існує досить широкий перелік форм і інструментів фінансування, а, отже, і їх вартісних характеристик і особливостей, які мають прямий вплив на кінцевий результат будь-якого інноваційного проекту. Завдання забезпечення максимальної ефективності при реалізації інвестиційного проекту може бути вирішена шляхом оптимізації бізнес-моделі компанії, в рамках якої реалізується проект, а також фінансових ресурсів за […]

 • Актуальність організації курсів підвищення комп’ютерної грамотності персоналу - 11-08-2016
  Ефективність функціонування підприємства і якість продукції, що випускається або послуг, що надаються безпосередньо залежить від рівня продуктивності праці персоналу. В якості основного чинника підвищення продуктивності праці вітчизняні та зарубіжні спеціалісти виділяють її мотивацію. Серед мотиваційних стимулів важливим є, як матеріальне стимулювання працівників, так і нематеріальні стимули. Безперечним є твердження про забезпеченість підприємств кваліфікованими працівниками, їх […]

 • Причини проблем забезпечення компаній кваліфікованим персоналом - 11-08-2016
  Процеси глобалізації актуалізують питання цілеспрямованого державного впливу на рівень конкурентоспроможності. Регулювання державою конкурентоспроможності є однією з головних сфер управлінської діяльності, при цьому держава виконує головні функції – структурну і системну. Структурна функція полягає в регулюванні структурних умов про створення конкурентоспроможності в залежності від галузевих особливостей підприємства і пов’язаного з ним типу конкурентних переваг. Системна функція […]

 • Інструменти забезпечення успіху вітчизняного сільського господарства - 10-08-2016
  Вітчизняні агропромислові компанії навіть маючи хороший потенціал для розвитку не завжди можуть реалізувати його та перетворити у конкурентну перевагу. Основним завданням засобів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є збільшення продажів за допомогою залучення, утримання і повернення клієнтів. Конкурентоспроможність виробництва – це здатність забезпечувати стійкі економічні показники виробничої діяльності шляхом використання прогресивних технологій, своєчасного оновлення виробничих фондів, […]

 • Використання спеціальних засобів для передачі інформації професійного змісту - 05-08-2016
  У зв’язку з орієнтацією освітньої сфери на європейські стандарти, актуальною став розвиток комунікативної парадигми навчання. Науковці виникнення такої ситуації пояснюється багатьма факторами: – комунікації фігурують в якості основних параметрів компетентності фахівця; – комунікативний компонент є частиною регулятивної складової сучасних інформаційних технологій; – комунікації є основою інновацій в галузі педагогіки, зокрема, в інтерактивних технологіях; – позитивне […]